تماس با ما

مدیریت باشگاه: خانم فیروزه حسن نژاد

تماس: ۰۹۱۵۳۱۶۴۱۸۸
firouze_hasannezhad@

روابط عمومی باشگاه: سیدمحمدامین یاسینی

تماس: ۰۹۱۵۲۳۴۷۰۳۷
chakadinfo@

مسئول کارگروه آموزش: رسول مقیم

تماس: ۰۹۱۵۰۶۴۵۰۹۴